FANDOM


Monster 7 - siódmy Monster pojawiający się w Karamari Hospital.

Wygląd

Monster 7 jest lekko zgarbionym, ciemnym humanoidem przypominającym cień lub ducha.Siedzi na czerwonym fotelu.

Rozgrywka

Gdy gracz wejdzie do pokoju z czerwonym fotelem i kliknie stojąc naprzeciw niego spację Protagonista usiądzie na nim. Słychać wtedy ambient a pokój robi się coraz ciemniejszy. Pomiędzy graczem a drzwiami na podłodze pojawia się coraz bardziej widoczna krew. Pojawiają się też halucynacje. Po dziesięciu minutach Protagonista wstaje z fotela na którym teraz siedzi Monster 7. Można go zabić jednym uderzeniem miecza. Gdy jeszcze raz usiądzie się na krześle słychać krzyk i pojawia się ekran śmierci z napisem: "You awake in a wasteland not meant for you. The Ground underneath you screams. The sky above violently pulls you. And the air around you presses down, trying to worm it's way in." (pol. "Budzisz się w na pustyni która nie oznacza nic dla ciebie. Grunt pod tobą krzyczy. Niebo nad tobą gwałtownie cię ciągnie. A powietrze wokół ciebie naciska, próbując utorować sobie drogę do środka").

Ciekawostki

  • Jest to jedyny Monster który umiera po jednym uderzeniu.
  • Jako jedyny z DLC nie atakuje gracza.
Postacie
Specimen Specimen 1Specimen 2Specimen 3Specimen 4Specimen 5
Specimen 6Specimen 7Specimen 8Specimen 9Specimen 10
Specimen 11Specimen 12Specimen 13Specimen 14
Nieznani Specimeni White FaceOtto the OtterSpooperTirsiakLisa
Monster Monster 1Monster 2Monster 3Monster 4Monster 5
Monster 6Monster 7
Inni SpookyProtagonista